Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Un museu inclusiu

El NAT Qui som Museu i societat Un museu inclusiu

El Museu entén la inclusivitat com un concepte global que abasta tant la dimensió física com la dimensió social, per això expressa el seu compromís desenvolupant un seguit de programes inspirats en els valors de l’equitat, l’accessibilitat, i la participació, com a expressió democràtica del projecte públic per tal d’arribar a totes les persones i contribuir al canvi social lluitant contra l’exclusió. aquests valors impregnen tota l’activitat del Museu que es basa en tres línies conceptuals: equitat, accessibilitat i proximitat.

El programa d’inclusivitat del Museu és un projecte transversal que recolzen tots els departaments del Museu i que requereix establir sinèrgies entre la institució i els agents socials. La implantació del programa és gradual: cada proposta es desenvolupa i consolida (i s’amplia si s’escau) sumant-se a les accions anteriors, fet que va dibuixant una xarxa cada vegada més densa de petites i grans accions. Per la seva naturalesa, el programa d’inclusivitat del Museu té un abast molt ampli.