Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Proximitat

El NAT Qui som Museu i societat Proximitat

La inauguració del Museu al Parc del Fòrum va suposar l’arribada del primer gran equipament cultural públic al Districte de Sant Martí. Des del primer moment es va tenir clar que calia iniciar accions específiques per connectar directament amb els veïns més propers, amb l’objectiu que poguessin fer-se seu aquest equipament i tenir-lo com a referent no només com a museu, sinó també com a espai públic al servei de diferents usos com a ciutadans.

Es va iniciar així el que es va denominar Projecte de Proximitat, que s’està desenvolupant a partir de converses amb tots els col·lectius implicats, com ara les associacions de veïns, les escoles, les organitzacions no governamentals, les entitats socials, etc.

El museu disposa d’un pla de comunicació per presentar l’oferta al territori més pròxim, tenint presents les característiques culturals, econòmiques i socials de cada sector, amb l’objectiu d’aconseguir una “apropiació” del museu pels veïns. S’han dissenyat diverses campanyes com ara “Passa l’estiu amb nosaltres” o “Si no véns és perquè no vols”.

S’han establert vincles i aliances amb associacions, institucions i empreses de l’entorn més proper, com ara el Districte de Sant Martí, la Fundació Trinijove, i Barcelona Fòrum District, o amb els centres cívics dels diferents barris, per a la realització de projectes en col.laboració i activitats diverses.