Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Equitat

El NAT Qui som Museu i societat Equitat

El Museu és un recurs cultural de primera magnitud que ha d’estar a l’abast de tota la població i treballar per afavorir la igualtat d’oportunitats i garantir que els recursos culturals i educatius siguin accessibles al màxim nombre i diversitat de persones. La inclusió social es desenvolupa a través d’una política de preus, programes especials, subvencions i ajuts.

Les línies d’acció que s’estan portant a terme actualment són:

  • El Museu Ambulant, projecte per als col·lectius que no poden acostar-se al museu, com ara interns dels centres penitenciaris i centres de menors de Catalunya, malalts de llarga durada d’hospitals i altres.
  • Activitats per col·lectius en risc d’exclusió
    S’han realitzat diverses activitats per als grups de menors i adults de la Fundació Trinijove.
  • Beques de transport i d’activitats escolars per als centres d’atenció educativa preferent de Catalunya i per a grups d’alumnes amb condicions socioeconòmiques desfavorables.
  • Cessió d’espais i realització d’activitats sense cost per a col·lectius en risc d’exclusió.