Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La Geoda gegant

El NAT Les seus La Geoda gegant

Què és?

Una geoda és una cavitat rocosa, normalment tancada, en la qual han cristal·litzat minerals que s’hi poden haver introduït de diferents maneres. En el cas de les roques sedimentàries, els minerals hi han accedit dissolts en aigües subterrànies. També es poden formar en roques volcàniques, quan es refreda el magma i hi queda gas atrapat a l’interior juntament amb minerals arrossegats pel magma. Encara hi ha una altra possibilitat: la formació de la cavitat pot ser deguda a l’acció d’arrels o animals que obren esquerdes a la roca. Els seus cristalls són de mida molt gran a causa de la poca pressió a la qual s’han format. Aquest exemplar és una geoda de quars ametista. Tot i ser de grans dimensions, a la naturalesa s’han trobat altres geodes molt més grans encara ja siguin de quars o d’altres minerals com el guix.

On es troba?

Es troba al principi de l’exposició dels minerals, passant les taules a l’esquerra de la primera vitrina.

Per què l’hem escollit?

Hem escollit aquest element del museu perquè es difícil trobar una geoda ametista d’aquesta mida, a banda que és la mostra mineral més gran de l’exposició.

Autors

Marc Rosa i Jorehl Torres. Institut Quatre Cantons