Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Fongs i éssers humans

El NAT Les seus Fongs i éssers humans

Què és?

És una vitrina dedicada a les relacions entre els humans i els fongs. Aquestes relacions poden ser beneficioses o perjudicials. Sabíeu que la floridura blanca que recobreix el fuet serveix per donar-li sabor i afavorir-ne la conservació ja que evita el creixement d’altres organismes que podrien fer-lo malbé? Encara que no ho creieu hi ha un fong que es fa servir per destenyir i trencar els pantalons texans. Sabíeu que hi ha fongs que són beneficiosos per a les plantes? Les ajuden a absorbir nutrients i aigua i a suportar millor condicions ambientals adverses. No tots els fongs són beneficiosos. N’hi ha d’altres, com el peu d’atleta, que són causa de malalties que afecten a la pell.

Localització

Aquesta vitrina està situada a la zona de la “Terra avui”, al costat de l’Illa Comportament Animal.

Per què l’hem escollit?

Hem escollit aquesta vitrina perquè pretenem que la gent es fixi més en els fongs i se n’adoni de la gran importància que tenen en la nostra vida quotidiana.

Autors

Fongs i humans autors
Adrián, Samuel. Institut Quatre Cantons