Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Algues Brunes

El NAT Les seus Museu de Ciències Naturals de Barcelona Algues Brunes

Classe phaeophyceae

Organismes d’organització molt variable, però sempre pluricel·lulars, des d’espècies filamentoses ramificades fins a espècies molt complexes diferenciades en hapteris, estípit i fronda. Presenten clorofil·les a i c, pigments de color verd, i una gran quantitat de fucoxantina, un pigment de color marró responsable de la seva coloració característica. Com a producte d’assimilació contenen laminarina. A les parets cel·lulars tenen substàncies col·loidals (alginats) que s’utilitzen a la indústria. Són marines, a excepció d’unes quantes espècies que viuen en aigua dolça, i són més abundants en mars freds i temperats on poden formar boscos submarins.