Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Algues Verdes

El NAT Les seus Museu de Ciències Naturals de Barcelona Algues Verdes

Divisió chlorophyta

Organismes d’organització molt variable: unicel·lulars, filamentosos, sifonals (sense envans) i parenquimatosos. Tenen clorofil·les a i b, que els donen el color verd, i midó com a producte de reserva. Les parets cel·lulars són de cel·lulosa, igual que les dels vegetals terrestres. Són molt freqüents en aigües continentals, mentre que en el medi marí estan representades per pocs gèneres. Són molt abundants en mars càlids. Algunes espècies es desenvolupen en llocs eutròfics, per la qual cosa poden ser indicadores de contaminació.