Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Taula vitrina de microbis

El NAT Les seus Museu de Ciències Naturals de Barcelona Taula vitrina de microbis

Invisibles a ull nu, en aquesta vitrina situada a l’apartat del món dels microbis de ‘La Terra avui’,  trobaràs colònies estabilitzades de microbis que els fan visibles i fàcilment distingibles.

La petitesa dels microbis i el fet que tinguin un temps de generació curt fa que siguin molt adequats per estudiar-los al laboratori, no com a entitats individuals, sinó prenent com a unitat d’estudi les poblacions. En els ambients naturals, com ara l’aigua, el sòl o el cos humà, hi conviuen moltes espècies de microbis.

Sabies que…

…en un cultiu bacterià hi pot haver entre 10.000.000 i 100.000.000 de bacteris per mil·lilitre?

Cada puntet que apareix sobre les plaques de Petri és una colònia bacteriana formada per cèl·lules que provenen totes d’una mateixa cèl·lula inicial que s’ha anat reproduint una vegada i l’altra.