Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Guia de roques

Comunicació Publicacions Divulgatives Guia de roques

Al 2018 els departaments científics de paleontologia, petrologia i mineralogia juntament amb el departament d’activitats del Museu, vam decidir reordenar i replantejar les col·leccions didàctiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Les col·leccions didàctiques són aquelles no registrades com a ens patrimonial i que donen suport a les activitats divulgatives de l’entitat. Arran d’aquesta necessitat neix el projecte didàctic de petrologia i la idea de dissenyar una guia de roques.

La present “Guia de roques: coneixements bàsics i activitats didàctiques” és un compendi de 253 pàgines, presentada en format de fitxes individuals, que consta de:

  • 11 fitxes de contingut introductori
  • 39 fitxes de roques siglades intuïtivament permetent identificar, classificar i ordenar fàcilment qualsevol col·lecció bàsica de roques. Es diferencien 14 roques sedimentàries, 15 roques ígnies i 9 roques metamòrfiques.
  • 15 fitxes de minerals formadors de roques
  • 18 fitxes d’activitats
  • 27 fitxes de complements didàctics associats a les activitats
  • un glossari
  • una bibliografia classificada per edats.

 

 

 

 

Gràcies a aquesta guia aportem recursos a tots aquells professionals de la educació que vulguin incorporar en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge continguts conceptuals i procedimentals relacionats amb aquesta ciència, com són la importància del treball d’un geòleg, què és una roca, com es classifiquen i quins tipus podem trobar, així com la seva forma d’estudi macroscòpica i microscòpica.

 

Si us voleu descarregar el llibre i els complements didàctics:

Avís: el proper mes de setembre publicarem una nova versió revisada i actualitzada de la guia de roques.