Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Fons documentals

Àrea Científica Col·leccions Fons documentals

El fons documental s’especialitza en les següents temàtiques: geologia, paleontologia, mineralogia, natura, biodiversitat, zoologia (especialment malacologia i entomologia), etologia, bioacústica, taxidèrmia, museologia i museografia. El fons documental sobre botànica, que es troba a l’Institut Botànic de Barcelona és gestionat conjuntament amb el CSIC.

El Centre de Documentació pertany a la Xarxa de Biblioteques del CSIC en la categoria de “biblioteca associada”. Al catàleg bibliogràfic podeu consultar els fons documentals de la Biblioteca i de la Mediateca, així com també els d’altres biblioteques especialitzades en les nostres disciplines d’abast nacional. Els nostres documents hi apareixen sota la denominació B-CienNat. Els ubicats a la Mediateca es distingeixen pel codi MED.

Els documents de la Biblioteca i l’Arxiu de l’Institut Botànic de Barcelona, que també formen part de la xarxa del CSIC, tenen el codi B-IBB.. La part amb més valor patrimonial la formen els documents de la Biblioteca i l’Arxiu de la Família Salvador.

Fons documentals de la Biblioteca

Dades actualitzades en data 30.09.2021

  • Monografies: 16.459
  • Revistes: 1.717
  • Mapes: 1.206
  • Audiovisuals: 1.531
  • Col·leccions especials: 1.317 títols de temàtica naturalista dels segles XVIII i XIX

Fons documentals de l’Arxiu Històric

Dades actualitzades en data 30.09.2021

  • 318 caixes d’arxiu
  • 2.674 expedients

Fons documentals de l’Arxiu Fotogràfic

Dades actualitzades en data 30.09.2021

  • L’Arxiu aplega 15.000 unitats, que es troben pendents de catalogar.