Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La Terra avui

El NAT Les seus Museu de Ciències Naturals de Barcelona La Terra avui

Explica com és el nostre planeta actualment i què hi podem trobar. Està basat en les col·leccions del Museu i, per tant, mostra una bona representació de la natura del nostre país.

Aquesta part de l’exposició permanent està dividida en aquests àmbits:

Roques i minerals

De què està feta la Terra? El planeta i la seva atmosfera sustenten la vida, però moltes de les seves característiques actuals són conseqüència de la interacció amb la vida.

El registre fòssil

Les restes dels organismes que han viscut en el passat i que s’han conservat enterrades com també les traces que ha deixat l’activitat dels éssers vius, són el testimoni, la memòria i l’arxiu de la història de la vida al planeta. A Catalunya hi ha valuosos jaciments paleontològics que han aportat moltes peces al patrimoni del Museu.

Microbis

Invisibles a ull nu, els microorganismes han estat protagonistes únics d’un 85 per cent aproximadament de la història del planeta, tant al mar com a les terres emergides. A més, tenen un metabolisme molt variat i ocupen qualsevol hàbitat, fins i tot aquells on la vida seria impossible per a altres organismes. La seva petitesa fa que sovint siguin ignorats.

Algues

Les algues són la baula que uneix el món microbià i el món de les plantes. Com els microorganismes, també són poc conegudes.

Plantes

El seu paper fonamental en l’ecosistema és la captació d’energia mitjançant la fotosíntesi, que no és, però, exclusiva d’aquest grup (les algues i altres protists i també alguns grups de bacteris són fotosintètics).

Fongs

Considerats durant molt de temps plantes, els fongs constitueixen un grup que comparteix característiques amb les plantes i els animals. Tenen com a funció principal la descomposició de la matèria orgànica. En aquest àmbit trobaràs una col·lecció de bolets de Catalunya més una vitrina de fongs i líquens.

Animals

El món dels animals potser és el més vistós i conegut per l’ésser humà, especialment els animals de grans dimensions. Però el planeta és habitat per milers d’espècies que ocupen molts nínxols ecològics i tenen papers importants en les xarxes tròfiques. Es mostra què són els animals, com funcionen, i les adaptacions que han assolit al llarg de l’evolució per alimentar-se i moure’s.

  • Plataforma dels grans animals

En mig de la part de ‘La Terra avui’, hi trobareu una plataforma de grans animals, que mostra que la mida dels animals és important per a la seva supervivència. Ser gran aporta avantatges com ara:

    • Viure molts anys
    • Tenir una baixa mortalitat
    • Tenir pocs o cap predador natural que pugui matar un exemplar adult
    • El creixement lent de les poblacions

Però alhora són espècies més vulnerables a la sobreexplotació per part de l’ésser humà.

This slideshow requires JavaScript.