Saltar al contingut

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics

Laboratoris tècnics

El Museu disposa de tres laboratoris tècnics especialitzats amb l’objectiu de vetllar per la integritat dels fons patrimonials del Museu:

Laboratori de conservació preventiva i restauració

El laboratori dóna servei a totes les col·leccions del Museu, que numèricament superen els tres milions d’exemplars. Les conservadores –restauradores resolen les incidències i dubtes sobre conservació detectades pels conservadors o conservadores.

Des del laboratori s’atenen consultes d’altres museus o entitats públiques que custodien patrimoni de ciències naturals o bé que conserven peces en les que hi ha materials orgànics d’origen animal o vegetal. S’atenen també sol·licituds d’informació sobre embalatge, transport i magatzematge de col·leccions de ciències naturals, i materials i instrumental de conservació i restauració.

S’acullen alumnes en formació d’estudis oficials en conservació i restauració que s’imparteixen a l’ESCRBBC i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Algunes visites concertades a escoles i facultats són guiades per conservadores-restauradores del laboratori quan la temàtica és la conservació i restauració de patrimoni.

Més informació

Laboratori de preparació zoològica

Per preservar exemplars zoològics cal que aquests o les parts que els constitueixen siguin tractats de tal manera que es deturi definitivament la degradació que pateix la matèria orgànica morta. El Museu disposa d’un laboratori taller on es preparen els animals que seran conservats sencers en líquid conservant i d’aquells dels quals només se’n conservarà una part de la forma més adequada: pell d’estudi, esquelet desarticulat, ala estesa, mostra de teixit,… En funció de les necessitats del Museu i del tipus de material que hi arriba, també es naturalitzen alguns exemplars i es munten esquelets de vertebrats. Descobriu com es fa una naturalització d’un jaguar.

Quan els exemplars ja estan preparats, es guarden en magatzems on queden fins que s’hagin d’utilitzar amb motiu de recerca o divulgació.

Laboratoris de Geologia

La futura Unitat especialitzada dels Laboratoris de Geologia i Paleontologia (ULG), serà la unió operativa formada pel Laboratori de Preparació de Geologia (LPG) més el Laboratori de Làmina Prima (LLP) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

En el Laboratori de Preparació Geològica es desenvoluparan les següents tasques: valoració de l’estat dels espècimens, plantejament de les actuacions necessàries i execució de les actuacions. El processament dels espècimens geològics i paleontològics al laboratori és una tasca base i, per tant, totalment imprescindible per assegurar una bona conservació.

En el Laboratori de Làmina Prima del museu es desenvoluparan els serveis bàsics del procés de realització de làmines primes, imprescindible per assegurar una bona documentació i recerca.