Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Més que Abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc

Visita'ns Exposicions Exposicions Itinerants Més que Abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc

Presentació

L’Exposició “Més que Abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc” va ser produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i es va inaugurar el 20 d’octubre de 2020 a la Sala d’Exposicions Temporals del Jardí Botànic de Barcelona, comissariada per David Bertran i Berta Caballero, conservadors del Museu.

Amb un plantejament museogràfic visual i pedagògic que ofereix diversos nivells de lectura en paral·lel, l’exposició es proposa fer-nos descobrir l’apassionant món de les abelles, un dels grups de pol·linitzadors més importants i, alhora, força desconegut. Vol ser un aparador de la vida de les abelles silvestres, però també una oportunitat per entendre el paper que exerceixen aquests insectes, juntament amb els seus hostes, les plantes, en l’equilibri ecològic del planeta. I és que la humanitat s’enfronta a un problema inquietant, el declivi de les abelles, del qual cada cop es parla més i que el Museu de Ciències Naturals no pot defugir. Les causes són múltiples i estan íntimament lligades a la llarga cadena d’alteracions del medi que ha produït l’activitat humana. És hora d’entendre el que hem fet malament i traçar un guió de bones pràctiques que ens serveixi per recuperar la biodiversitat perduda.

L’exposició està estructurada en dos grans blocs, el primer, més pedagògic, exposa de manera didàctica què és la pol·linització, els agents implicats, la diversitat d’aquests agents, la importància de la pol·linització per a l’alimentació humana, la crisi dels pol·linitzadors, les raons del declivi… El segon bloc està dirigit a la interacció amb el visitant per explicar-li què pot fer, començant per plantar flors aromàtiques, construir hotels d’insectes… i que entengui que no tot està perdut i encara podem fer un tomb a la situació.

L’exposició també vol donar visibilitat a totes les iniciatives que ja s’estan duent a terme arreu del món per conèixer un més aquests petits éssers que tenen funcions essencials per a l’estabilitat del planeta.

Característiques

Amb un llenguatge inclusiu i textos adaptats a la lectura fàcil, està disponible en diferents idiomes monolingüe o trilingüe i en dos formats respectivament:

  • Format A3 (10 plafons): en castellà, català i anglès.
  • Format roll up, amb una ampliació màxima de 0,50 cm d’amplada per 1,80 cm d’alçada:
    • versió trilingüe (28 plafons) 3 opcions: català/castellà/anglès; castellà/català/anglès i anglès/castellà/català
    • versions individuals per a cada idioma (21 plafons), català, castellà i anglès.

Fes un cop d’ull a l’exposició:

Quí la pot sol·licitar?

L’exposició la poden sol·licitar gratuïtament centres educatius, associacions i institucions culturals i qualsevol entitat que tingui entre els seus objectius la divulgació de coneixement i sempre que en facin ús sense ànim de lucre.

Com sol·licitar l’exposició?

L’entitat interessada haurà d’emplenar el qüestionari de més a baix. Si el Museu considera que es compleixen els requisits bàsics enviarà els fitxers de l’exposició de manera que l’entitat pugui descarregar-la i produir-la en el suport i mesures que cregui més oportú adaptant-la al seu espai i necessitats.

Condicions

L’entitat receptora haurà de complir una sèrie de condicions:

  • L’accés a l’exposició sempre serà gratuït.
  • No es poden manipular els continguts (textos, fotografies, imatges) sense l’aprovació del MCNB.
  • En cas que l’entitat receptora decideixi ampliar d’alguna manera l’exposició, ho ha de comunicar al MCNB.

Difusió

L’entitat sol·licitant serà la responsable de difondre l’exposició en el seu àmbit d’actuació, indicant sempre que es tracta d’una producció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Per a la difusió en xarxes socials es recomana utilitzar el hashtag: #MésQueAbellesMCNB, així com mencionar el compte del Museu aInstagram i Twitter: @museuciencies

Al final de l’estada, l’entitat receptora haurà d’enviar un informe que inclogui la repercussió a la premsa i el nombre de persones que han visitat l’exposició.