Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Donacions

El NAT Qui som Forma'n part Donacions

Moltes col·leccions de ciències naturals ja existents pertanyen a particulars, col·leccionistes, col·legis públics i religiosos, instituts d’ensenyament i a investigadors entre d’altres. En ocasions, els propietaris de aquestes col·leccions decideixen donar-les, i per tant la donació, es fa bé per garantir-ne la seva conservació, bé per posar-les a l’abast de la ciutadania. També poden ingressar col·leccions a través de llegats o de dipòsits. 

Si esteu interessats en fer una donació o llegat adreceu-vos a museuciencies@bcn.cat