Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Recursos humans

El NAT Qui som Espai de Transparència Recursos humans

Informacions relatives als recursos humans del CMNB.

 • Relació de llocs de treball

  El Catàleg de llocs de treball del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona ordena la seva estructura d’ocupació sobre elements organitzatius homogenis amb els de l’Ajuntament de Barcelona, simplificant la seva concepció per adaptar-se a les necessitats pròpies. Així, s’estableix una valoració dels llocs coherent entre ambdós sistemes. En aquest sentit, el Consorci fa servir el Catàleg retributiu aprovat pel Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona que és consistent amb la seva classificació de llocs i necessitats circumstancials. Així, les retribucions s’atindran al catàleg retributiu vigent en cada moment.

  Catàleg llocs de treball CMCNB

 • Retribucions del personal

  El Consorci Museu de Ciències Naturals està adherit al conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona i les seves taules retributives es poden consultar en el link .

   

 • Indemnitzacions i dietes

  Dietes

  Els membres del Consell General no cobren dietes de desplaçament per assistir a les reunions del Consorci.

  Indemnitzacions per cessament de càrrecs

  No aplica.

 • Conveni laboral

  En aquest enllaç trobareu el conveni laboral.

 • Processos de selecció

  Consulta la pàgina Treballa amb nosaltres.

 • Formació

  El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona està elaborant el seu propi pla de formació i també s’acull al pla de formació transversal de l’Ajuntament.

 • Llistes de compatibilitat de personal

 • Alliberats sindicals

  La informació de les hores i costos dels alliberaments sindicals està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament juntament amb la de la resta del grup municipal en el següent enllaç