Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Informació institucional i organitzativa

El NAT Qui som Espai de Transparència Informació institucional i organitzativa

El Consorci del  Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb personalitat judírica pròpia, constituït el 21 de novembre de 2011.

Es regeix pels següents estatuts publicats al DOGC el 23 de juliol de 2015 : Estatuts 2015 DOGC

Òrgans de govern

 • Consell General:
  • President/a  Im. Jordi Valls Rierasense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de l’Ajuntament
  • Vicepresident/a Ima. Natàlia Garriga Ibáñez, Consellera de Cultura, sense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de la Generalitat.
  • Membre Xavier Marcè Carol
  • Membre Oriol Martí Sambola
  • Membre Jaume Muñoz Jofre
  • Membre Miquel Rodríguez Planas
  • Membre Sara Jaurrieta Guarner
  • Membre Sònia Hernández Almodóvar
  • Membre Sonia Blasco Andaluz
  • Membre Marc Vilahur Chiaraviglio
  • Membre Anna Estella Viñeta
 • Comissió Delegada:
  • Presidenta: Sara Jaurrieta Guarner, sense retribució del Consorci.
  • Vocals: Miquel Rodríguez Planas, Oriol Martí Sambola, Anna Estella Viñeta, Sònia Hernández Almodóvar, Sonia Blasco Andaluz
 • Direcció: Carles Lalueza-Fox Les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament 
 • Gerència: Aida Guillén Lanzarote, les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament .

Organització

Consta d’una direcció i quatre grans àrees: Jardí Botànic; Col·leccions, Recerca i Documentació; Programes Públics i Administració i Recursos. Per consultar l’equip d’aquestes àrees vegeu aqui

Memòries corporatives

Memòria corporativa de l’activitat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: accedeix aquí

Política de protecció de dades

En aquesta pàgina accedeixes a la Política de protecció de dades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Accedeix aquí.