Saltar al contingut

El NAT Qui som

Espai de Transparència

Informació institucional i organitzativa

El Consorci del  Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb personalitat judírica pròpia, constituït el 21 de novembre de 2011.

Es regeix pels següents estatuts publicats al DOGC el 23 de juliol de 2015 : Estatuts 2015 DOGC

Òrgans de govern

 • Consell General:
  • President/a  Im. Jaume Asens Llodrà , sense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de l’Ajuntament 
  • Vicepresident/a  Ima. Laura Borràs i Castanyer Consellera de Cultura,sense retribució del ConsorciCV publicat al portal de transparència de la Generalitat
  • Membre Carles Vicente
  • Membre Teresa Franquesa
  • Membre Magda Gassó
  • Membre Isabel Balliu
  • Membre Elsa Ibar Torras
  • Membre Josep M. Planas
  • Membre Emilia Andreu
  • Membre Ferran Miralles
  • Membre Josep Garcia Puga
 • Comissió Delegada:
  • President: Isabel Balliu, sense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de l’Ajuntament.
  • Vocals: Elsa Ibar, Magda Gassó, Josep M. Planas, Teresa Franquesa, Carles Vicente
 • Direcció: Anna Omedes Les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament 
 • Gerència: Laia Collado, les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament .

Organització

Consta d’una direcció i quatre grans àrees: Jardí Botànic; Col·leccions, Recerca i Documentació; Programes Públics i Administració i Recursos. Per consultar l’equip d’aquestes àrees vegeu aqui

Memòries corporatives

Memòria corporativa de l’activitat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona anys 2014-2015: accedeix aquí