Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Informació institucional i organitzativa

El NAT Qui som Espai de Transparència Informació institucional i organitzativa

El Consorci del  Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb personalitat judírica pròpia, constituït el 21 de novembre de 2011.

Es regeix pels següents estatuts publicats al DOGC el 23 de juliol de 2015 : Estatuts 2015 DOGC

Òrgans de govern

 • Consell General:
  • President/a  Im. Jordi Martí i Grausense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de l’Ajuntament
  • Vicepresident/a Ima. Natàlia Garriga Ibáñez, Consellera de Cultura, sense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de la Generalitat.
  • Membre Frederic Ximeno Roca
  • Membre Lluís Ferrer Caubet
  • Membre Carles Vicente Guitart
  • Membre Marta Clari Padrós
  • Membre Júlia Miralles de Imperial Pujol
  • Membre Elsa Ibar Torras
  • Membre Magda Gassó i Hoja
  • Membre Antoni Ferran Mèlich
  • Membre Josep Maria Planas i Cisternas

Organització

Consta d’una direcció i quatre grans àrees: Jardí Botànic; Col·leccions, Recerca i Documentació; Programes Públics i Administració i Recursos. Per consultar l’equip d’aquestes àrees vegeu aqui

Memòries corporatives

Memòria corporativa de l’activitat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona any 2019: accedeix aquí