Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Informació institucional i organitzativa

El NAT Qui som Espai de Transparència Informació institucional i organitzativa

El Consorci del  Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb personalitat judírica pròpia, constituït el 21 de novembre de 2011.

Es regeix pels següents estatuts publicats al DOGC el 23 de juliol de 2015 : Estatuts 2015 DOGC

Òrgans de govern

  • Comissió Delegada:
    • President: Maria Truñó, sense retribució del Consorci. CV publicat al portal de transparència de l’Ajuntament.
    • Vocals: Elsa Ibar, Magda Gassó, Josep M. Planas, Teresa Franquesa, Carles Vicente
  • Direcció: Anna Omedes Les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament 
  • Gerència: Laia Collado, les seves retribucions i CV estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament .

Organització

Consta d’una direcció i quatre grans àrees: Jardí Botànic; Col·leccions, Recerca i Documentació; Programes Públics i Administració i Recursos. Per consultar l’equip d’aquestes àrees vegeu aqui

Memòries corporatives

Memòria corporativa de l’activitat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona anys 2016-2017: accedeix aquí