Saltar al contingut

El NAT Serveis

Treballa amb nosaltres

En aquest apartat pots consultar els processos de selecció del Museu:

Procesos oberts

Plaça administratiu/va Biblioteca Institut Botànic Barcelona

Concurs interadministratiu : obert a funcionaris i personal laboral fix, d’entitats consorciades.

Procesos tancats

Gerència del Consorci del MCNB

Tècnic/a bibliotecari/ària

Cap d’Educació i Activitats

Auxiliar de col·leccions geològiques i paleontològiques