Saltar al contingut

El NAT Serveis

Treballa amb nosaltres

En aquest apartat pots consultar els processos de selecció del Museu:

Procesos oberts

Tècnic/a de màrqueting i gestió comercial

Procesos tancats

Gerència del Consorci del MCNB

Tècnic/a bibliotecari/ària

Cap d’Educació i Activitats

Auxiliar de col·leccions geològiques i paleontològiques

Plaça administratiu/va Herbari Institut Botànic Barcelona

Plaça administratiu/va Biblioteca Institut Botànic Barcelona