Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Accés a les bases de dades

Àrea Científica Col·leccions Accés a les col·leccions Accés a les bases de dades

El fons patrimonial de les col·leccions del Museu i de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) té una part digitalitzada oberta a la consulta mitjançant l’accés a bases de dades. A través de diferents vies es pot consultar el fons de les col·leccions de geologia, paleontologia, zoologia i botànica.

La documentació, la depuració de dades, la digitalització i la publicació a internet són projectes actius a totes les col·leccions, periòdicament s’actualitzen els continguts consultables via web.

En el cas de requerir més informació sobre el fons, adreceu-vos  als i a les conservadores de les col·leccions.

Portal Bioexplora – Col·leccions

Aquest portal allotja diversos projectes que donen visibilitat al fons de col·leccions accedint a través de vàries bases de dades:

Portal Bioexplora – Projectes

Espai del portal on les dades de col·leccions i les seves informacions associades es presenten enllaçades dins de projectes.

  • Espècimens tipus: catàleg dels espècimens testimonis de l’existència de tàxons.
  • Protagonistes: catàleg de persones i entitats vinculades al patrimoni de col·leccions.
  • Catàleg 3D: models 3D generats a partir dels exemplars de col·leccions.
  • Georeferenciació: catàleg detallat de localitats de recol·lecció dels espècimens de col·leccions.
  • Briozous: la diversitat de briozous de la Mediterrània Occidental descrita i explicada.

ICGC – Base de dades d’holotips i altres tipus nomenclaturals

Accés al fons de tipus nomenclaturals -holotips, sintips, lectotips i neotips de la col·lecció de paleontologia del Museu.

GBIF: Global Biodiversity Information Facility

És la major infraestructura internacional d’accés lliure i gratuït a dades de biodiversitat. S’hi allotgen dades de col·leccions de museus de tot el món, centres de recerca i universitats.