Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Comunicació Actualitat Notícies del MuseuTipus MCNB Xerocrassa edmundi

Xerocrassa edmundi

19 gener 2023

Moltes espècies del planeta estan encara per descobrir. Any rere any, els investigadors i investigadores les van descrivint per a la ciència. Aquest és el cas de l’espècie Xerocrassa edmundi Martínez–Ortí, 2006, descrita aquest segle per Alberto Martínez Ortí.

Es va estudiar i descriure a partir de mostres recollides a la província de Castelló. L’Holotip i alguns paratips es conserven al Museu Valencià d’Història Natural i  altres paratips (exemplars recol·lectats en la mateixa col·lecta que l’holotip) es conserven al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquesta dispersió garanteix que en el supòsit de pèrdua o destrucció d’una part de les mostres, es mantenen originals conservats en un altre museu. És un sistema equivalent a les còpies de seguretat, i és habitual que s’apliqui aquest criteri de dispersió geogràfica per conservar els exemplars originals.

exemplar de Xerocrassa edmundi

Conquilla de Xerocrassa edmundi MZB 2005–0549

Els exemplars Tipus tenen un gran valor científic i són conservats com tresors, són testimonis fonamentals d’elements de la diversitat natural.

Més informació:

Xerocrassa edmundi

Martínez-Orti, A., Uribe, F., 2008. Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d’Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156, DOI: https://doi.org/10.32800/amz.2008.06.0001