Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Comunicació Actualitat Notícies del MuseuGeneral S’aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

S’aprova l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

25 agost 2018

El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya per als propers anys.

Són moltes organitzacions que han participat en les sessions informatives i de participació i han fet aportacions per a l’elaboració dels continguts d’aquest document, entre les quals es troba el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Durant el 2017 va tenir lloc un procés de participació ciutadana per donar a conèixer la proposta i recollir aportacions i esmenes als objectius estratègics i a les accions de l’Estratègia. Finalment, el 17 de juliol de 2018 es va aprovar l’Estratègia per Acord de Govern. A la tardor de 2018 està previst organitzar una sessió de presentació oberta a totes les persones interessades.

L’Estratègia és un document imprescindible per implementar a Catalunya allò que estableixen el Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

Si bé internacionalment es fomenten les estratègies de biodiversitat, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una estratègia més àmplia, de conservació de la natura, per incloure no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, entenent que configuren un actiu insubstituïble, també per a l’economia i el benestar del país.

L’Estratègia de patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya té un horitzó 2030, i un primer Pla d’acció 2017-2021. S’articula sobre la base de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat des de:

  1. el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural;
  2. la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics;
  3. el model territorial;
  4. la integració de les polítiques sectorials;
  5. l’estructura administrativa i el marc legal, i
  6. la implicació social.

(Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya)