Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La cotxinilla del carmí

Museu de Zoologia Maig 2001

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors La cotxinilla del carmí

Mostra de l’espècie Dactylopius coccus, insecte homòpter cultivat a Amèrica del Sud i a les illes Canàries per extreure’n l’àcid carmínic. D’aquest producte s’obtè el carmí, colorant natural que s’utilitza en productes cosmètics, alimentaris, i tèxtils entre d’altres.

Dates:
Maig 2001
Lloc:
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Edifici de Zoologia)
Producció:
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella