Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Exploradors: aventura i biodiversitat

Museu de Zoologia Octubre 2009

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors Exploradors: aventura i biodiversitat

Aquesta exposició es construeix sota el marc de dos esdeveniments internacionals relacionats amb:

  • Darwin (2009): 200 aniversari del seu naixement i el 150 aniversari de la publicació de la seva obra més destacada sobre l’origen i la diversificacó de les espècies).
  • Biodiversitat (2010): campanya mundial per reduir les causes que provoquen la crisi de la biodiversitat).

En aquest sentit s’ha vestit el relat de l’exposició i que presentem tot seguit:

Som exploradors

L’exploració s’alimenta de la curiositat però la impulsa la necessitat. De la pràctica ancestral, animal, d’explorar l’entorn per trobar-hi recursos indispensables, l’ésser humà n’ha pogut treure l’obstinació necessària per embarcar-se en expedicions a la cerca de coneixement. Per a nosaltres la natura és una font inesgotable de coneixement, un escenari en permanent evolució. El fascinant món natural ens atreu i ens anima a explorar-lo.

Explorar la terra

Tot i fer de germana pobra de les aventures d’exploració, les expedicions destinades a conèixer plantes i animals arreu del món tenen també la seva èpica. Hi trobem personatges famosos, història i iconografia. Quan pràcticament tot era desconegut, el coratge es destinava a obrir camins nous en condicions que ara ens resulten heroiques. El progrés en la cartografia, en els mitjans de transport i en la representació de la natura ha aconseguit modificar el perfil de l’explorador. Els inductors de les expedicions, reis o institucions, contractaven aventurers o professionals segons el moment històric. De manera espontània, altres naturalistes dirigeixen la seva mirada d’exploració als entorns més propers. El resultat de les recol·leccions es materialitza en col·leccions que sovint han quedat dipositades en museus.

Exploradors en acció

Un periple pel sud-est asiàtic, l’any 1929, per part de dos naturalistes catalans o el vigent programa antàrtic en què participen institucions de recerca espanyoles són dos exemples d’exploració de la natura on es fa patent el valor de les persones per obtenir èxit en els objectius de cerca.

Tot i que allunyats en l’espai i en el temps, i amb objectius i recursos diferents, en el viatge a l’Orient i les expedicions antàrtiques es pot trobar un denominador comú: una seqüència compartida de fases en l’exploració on l’empremta humana és decisiva.

Estudiar la natura

El món ara se’ns ha fet petit gràcies als mitjans de transport que multipliquen els camins possibles a seguir i banalitzen les distàncies a superar. Al mateix temps, els objectius de recerca actuals suposen conceptes més exigents per a l’explorador: mètodes científics intensius, projectes a llarg termini. S’arriba a destinació amb molt menys esforç que abans, però ara s’inverteix molt més temps en l’estudi de la natura. Les eines d’anàlisi de la biodiversitat es compliquen per interpretar una natura que esdevé més complexa a mesura que l’anem coneixent millor. Tanmateix, els objectius d’exploració no s’esgoten ja que encara queden per conèixer immenses bosses de biodiversitat. Alhora, una sensació d’urgència, motivada per la tendència a la pèrdua de la biodiversitat visible al nostre planeta, ens accelera. La novetat més recent: avui dia tots estem convidats a fer-nos exploradors per ser testimonis actius de l’estat dels sistemes naturals.

This slideshow requires JavaScript.

Altres elements de l’exposició

www.bioexplora.cat/exploradors/index.htm

Un espai web específic del projecte d’exposició permetrà l’enllaç amb complements d’informació que amplifiquen i desenvolupen aspectes puntuals i recursos que tenen una millor representació en un entorn virtual. Els continguts extensos de l’exposició estaran presents al web, a més d’altres iniciatives inspirades en l’excitant fàbrica de somnis que són els viatges naturalistes.

Aquest espai web incorporarà bases de dades orientades a la consulta interactiva i intuïtiva de les col·leccions del Museu, un arxiu per a la difusió i consulta de projectes de biodiversitat que es nodreixin de les aportacions ciutadanes i també un espai per compartir experiències personals en viatges naturalistes.

Les publicacions

Una altra font de continguts inèdits del projecte són les publicacions editades expressament. En primer lloc destaca la publicació que acompanya la mostra, amb el mateix títol que l’exposició i que ha estat coeditada pel museu i Bosch Editor. Aquí s’han reunit un conjunt d’especialistes que refereixen per escrit les reflexions que els hagin pogut merèixer temes com les exploracions naturalistes en el context de la història de l’exploració, la base cognitiva de l’exploració, les exploracions naturalistes ara i en el futur immediat, una història de les exploracions naturalistes a Catalunya i l’exploració com a assaig literari.

Complementant la publicació anterior, la biblioteca del Museu ha editat una guia de lectura sobre obres relacionades amb la temàtica de l’exposició que es poden consultar al centre.

museuciencies@bcn.cat
www.museuciencies.cat

 

Dates:
Octubre 2009
Lloc:
Castell dels Tres Dragons - Parc de la Ciutadella
Producció:
Museu de Ciències Naturals de Barcelona