Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Els micromuntatges: minerals en miniatura

Museu de Geologia Juny 2001

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors Els micromuntatges: minerals en miniatura

Els micromuntatges són minerals que cal observar amb lupa binocular, generalment entre 10 i 60 augments, de manera que es poden copsar característiques no visibles a ull nu. Això permet estudiar una gamma molt àmplia d’espècies per a cada jaciment. La seva petita mida i la possibilitat d’accés a gran nombre d’espècies diferents fa que aquest tipus de mineral sigui molt atractiu per al col·leccionisme.

Col·labora: Dr. Manel Masoliver, col·leccionista i especialista en micromuntatges.

 

Dates:
Juny 2001
Lloc:
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Edifici de Geologia)
Producció:
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella