Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Aliens! La invasió de les espècies exòtiques

Museu de Ciències Naturals de Barcelona Des del 25 de març de 2012 al 31 de gener de 2013

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors Aliens! La invasió de les espècies exòtiques

  • Presentació
  • Premsa
  • El públic comenta

L’arribada a un territori d’espècies foranes pot tenir conseqüències greus no només per a la natura, sinó també per a la qualitat de vida dels humans.

Vine a conèixer qui són, com van arribar i què provoquen…

Recorregut per l’exposició

Aquesta exposició és una reflexió sobre la problemàtica de la introducció d’espècies exòtiques a nivell regional i mundial.

El discurs, però, pretén diferenciar les espècies autòctones (és a dir, aquelles que s’han desenvolupat a una determinada zona sense intervenció humana) de les espècies exòtiques (aquelles que hi han arribat mitjançant l’acció de l’home). I especialment dins d’aquest segon grup trobem aquelles espècies en les quals insisteix més el discurs: les espècies exòtiques invasores. A partir de la descripció dels efectes que provoquen, l’exposició presenta les solucions que s’han dut a terme a diferent escala i acaba fent menció de les accions que es fan a l’Estany de Banyoles amb el Projecte Estany (Projecte LIFE de la Unió Europea) per evitar la desaparició de les espècies autòctones provocada per l’arribada de les exòtiques invasores.

Quant a l’estructura de l’exposició, podem diferenciar-ne fins a cinc àmbits diferents:

Àmbit 0: Introducció
Es presenten les tres principals espècies autòctones de l’Estany de Banyoles en perill de desaparició per la presència d’espècies exòtiques invasores.

Àmbit 1: Definicions
Es presenten els conceptes d’espècie autòctona, exòtica i exòtica invasora.

  • Apartat 1: espècies autòctones i exòtiques.
  • Apartat 2: mòdul interactiu i espècies exòtiques invasores.
  • Apartat 3: espècies invasores establertes al nostre entorn.

Àmbit 2: Casos
Es presenten diversos casos a diferent escala (mundial, europea, estatal, catalana) d’efectes causats per les espècies exòtiques invasores i les solucions, quan ha estat possible, que s’han dut a terme.

Àmbit 3: El cas de l’Estany de Banyoles
Es presenta el cas concret de l’Estany de Banyoles així com les accions que ha dut a terme el Consorci de l’Estany amb el Projecte Estany per tal de protegir les espècies autòctones.

Àmbit 4: Conclusions
Exposició emmarcada dins el Projecte Estany, un Projecte Life de la Unió Europea desenvolupat pel Consorci de l’Estany i el Museu Darder, Espai d’interpretació de l’Estany. Hi col·labora el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Aliens_triptic

Triptic de l’exposició

 

Documents que us poden interessar

Dates:
Des del 25 de març de 2012 al 31 de gener de 2013
Lloc:
Espai Ciència i més
Preu:
Entrada gratuïta