Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Rehabilitació de l’edifici

El NAT Les seus Centre Martorell d'Exposicions Rehabilitació de l’edifici

Finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, l’any 2021 es va iniciar el procés de rehabilitació integral de l’edifici Martorell, el primer museu de titularitat pública de Barcelona i Catalunya i l’embrió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. L’arquitecte encarregat del disseny d’aquest edifici d’estil neoclàssic— inaugurat al 1882 com a Museu Martorell al parc de la Ciutadella—va ser Antoni Rovira i Trias.

El criteri general adoptat per a la rehabilitació de l’edifici, catalogat com a bé d’interès local, ha estat preservar al màxim la configuració original i la volumetria.  S’hi afegeix així un nou accés que suposarà un canvi significatiu sense modificar la imatge global de l’edifici. A més de l’entrada principal pel parc de la Ciutadella, un segon accés pel passeig Picasso amb tres grans obertures a la façana dona transparència al Centre i connecta el parc de la Ciutadella amb el barri del Born

La rehabilitació integral de l’edifici s’ha dividit en tres fases amb un cost total previst de les obres de 6,2M€:

  • Fase 1: Finalitzada. S’ha rehabilitat tot l’interior de l’edifici amb l’objectiu de fer compatible el respecte al patrimoni històric amb les exigències d’ús com a equipament obert al públic.
  • Fase 2: Finalitzada. Coincidint amb la inauguració del centre s’han acabat les obres per permetre l’accessibilitat a l’edifici per la banda del parc de la Ciutadella. S’ha creat una plataforma per acollir rampes, respectant el podi original de columnes dòriques i la col·lecció petrològica formada per 31 peces adossades a les façanes dels cossos laterals del edifici.
  • Fase 3: Activa. S’està ultimant la redacció del projecte de rehabilitació que permetrà reparar i recuperar les façanes i els seus paraments de pedra, esgrafiats i elements ornamentals. La previsió, un cop es licitin els treballs, és poder iniciar les obres de cara al mes de setembre. Aquesta fase d’obres és compatible amb el funcionament del centre, que romandrà obert en horari habitual.