Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Comunicació Actualitat Notícies del MuseuGeneral El Gabinet Salvador: un tresor científic recuperat

El Gabinet Salvador: un tresor científic recuperat

30 gener 2020

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona acaben  de publicar el volum 2 de la col·lecció Manuals del Museu : El Gabinet Salvador: un tresor científic recuperat.

Manuals del Museu és hereva de la col·lecció Treballs del Museu de Ciències Naturals publicada per la Junta de Ciències Naturals de Barcelona a partir de l’any 1917. Manuals del Museu es va crear per donar a conèixer treballs sobre museologia i museografia que siguin rellevants i puguin ser d’utilitat per als professionals del sector.

Aquesta publicació, el segon volum, és una coedició del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona. Ha estat coordinada per Neus Ibáñez, Josep Maria Camarasa i Eulàlia Garcia Franquesa i recull amb gran detall totes les tasques que s’han dut a terme a les peces integrants del gabinet Salvador: restauració, conservació preventiva, documentació i recerca.

L’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Botànic de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona han tingut un paper cabdal en la preservació i obertura del gabinet de curiositats de la família Salvador, que va esdevenir una de les col·leccions d’història natural més importants d’Europa durant els segles XVII i XVIII i una de les poques que es conserva en un únic espai després de la incorporació, l’any 2013, de la resta d’elements que encara estaven emmagatzemats a la Masia de la Bleda.

Els esforços d’aquestes institucions i dels seus treballadors, des de Pius Font i Quer i Ignasi de Sagarra, que van establir els primers contactes amb la família, fins a Antoni de Bolòs, els successius directors i conservadors de l’Institut Botànic i nombrosos especialistes i col·laboradors, s’han vist recompensats finalment amb l’obertura d’aquest llegat a la comunitat científica i al públic en general.

La formació dels membres de la família Salvador, apotecaris amb sòlids coneixements de botànica, va donar lloc a una col·lecció amb contingut fortament esbiaixat cap als organismes vegetals, fet que va resultar definitiu a l’hora de despertar l’interès dels botànics i de decidir ubicar el Gabinet a l’Institut Botànic de Barcelona centre mixt de l’Ajuntament de Barcelona – la institució propietària de les col·leccions– i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Els gabinets de curiositats constitueixen, sens dubte, un llegat patrimonial, però també són el testimoni de l’inici de la ciència moderna basada en l’observació i l’experiència. Aquestes col·leccions són font de recerca per als investigadors, d’inspiració per als artistes i de desenvolupament cultural per a la ciutadania. Treballar per posar-los a disposició del públic és sens dubte una obligació de les institucions que els posseeixen, obligació que en aquest cas hem complert amb la màxima il·lusió i que ara ens omple d’orgull.

Volem agrair a les moltes persones que, des de la seva creació fins avui, han estat implicades en l’adquisició, conservació i estudi del Gabinet Salvador, la seva feina, professionalitat i dedicació. I avui especialment a tots aquells el treball dels quals queda recollit en aquesta publicació que constitueix ja una nova i valuosa eina.

Teresa Garnatje, Directora de l’Institut Botànic de Barcelona
Anna Omedes, Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona