Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Salvadoriana

Jardi Botanic Fins 3 d'abril 2016

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors Salvadoriana

 • Presentació
 • Catàleg de l'exposició
 • Premsa

“Salvadoriana” pretén mostrar un tresor del patrimoni científic de Barcelona que cal redescobrir perquè ha estat amagat al públic durant molt de temps: el gabinet de curiositats de la natura reunit per diverses generacions de la família Salvador a la rebotiga de la seva farmàcia del carrer Ample de la ciutat de Barcelona.

This slideshow requires JavaScript.

Els gabinets de curiositats dels segles XVII i XVIII estaven formats principalment per elements dels tres regnes del món natural (mineral, vegetal i animal) identificats, etiquetats i classificats sistemàticament. La col·lecció, nascuda de la curiositat i de la passió per atresorar, però també d’una voluntat de recerca científica, pretenia contribuir a comprendre millor la natura i el seu funcionament. I això també incloïa objectes extraordinaris (exòtics, meravellosos, estranys o inusuals) tant naturals com artificials, perquè exercien una forta fascinació en tots els interessats pel coneixement i imbuïts de curiositat científica.

Però “Salvadoriana” no es vol quedar tan sols en aquesta missió de “mostrar un tresor” pràcticament desconegut fins ara, sinó aprofitar l’ocasió per assolir tres objectius més: presentar de forma atractiva la cultura científica de la Barcelona de l’època, mostrar la seva connexió amb la ciència europea del moment i explicar els fonaments materials i intel·lectuals sobre els quals es construïa el coneixement científic de la natura en aquells temps.

L’exposició no pretén, però, presentar una visió única i inequívoca d’aquests tres aspectes. No es tracta de guiar als visitants cap a una resposta “correcta” sobre el significat d’aquesta classe de col·leccions sinó que, ben al contrari, intenta que el visitant pugui interactuar amb alguns dels objectes i amb els diferents recursos expositius per tal de fer-se la seva pròpia idea sobre què era i quines activitats estaven associades a aquests gabinets de curiositats de la natura.

 L’entrada a l’exposició temporal “Salvadoriana” inclou la visita a l’exposició permanent del Jardí Botànic de Barcelona.

 

Documents que us poden interessar

Salvadoriana
Portada del Catàleg de Salvadoriana

“Salvadoriana” vol presentar un tresor del patrimoni científic de Barcelona poc conegut: el gabinet de curiositats creat, al llarg de dos segles i mig, per la família Salvador a la seua apotecaria del carrer Ample.

Què era un gabinet de curiositats? Doncs un espai privat, obert només a visitants selectes, ple de mobles amb calaixos i prestatges, on s’acumulaven objectes de tota mena, d’origen natural la major part, reunits allà per la seua raresa, pel seu caràcter de curiositat i meravella. Durant tres segles, aquests gabinets van ser l’espai privilegiat per a desenvolupar la història natural, la disciplina que és a l’origen de les actuals ciències naturals.

Els gabinets facilitaren la recerca sobre els animals, vegetals i minerals que curiosos de tot arreu recol·lectaven i intercanviaven per tal d’esbrinar els secrets i les meravelles de la Creació. Aquest era el marc mental en el qual es movien els naturalistes de l’Europa culta des del Renaixement fins a la fi de la Il·lustració.

Al contrari del que passà amb la major part de les col·leccions europees coetànies, la dels Salvador no va desaparéixer, ni es va dissoldre en col·leccions reials o universitàries més grans. És així com, malgrat pèrdues sectorials, el tresor que ens ha pervingut no ha perdut la unitat amb la qual havia estat creat i mantingut durant segles.

Cronològicament, els materials s’inicien a principis del segle xvii i arriben fins al bell mig del segle xix. Geogràficament, parteixen de Barcelona per connectar amb Montpeller, Nimes, Menorca, Mallorca, València, Madrid, Màlaga, Cadis, Lisboa, Bordeus, Tolosa, París, Londres, Leiden, Amsterdam, Copenhagen, Viena, Gènova, Pisa, Roma, Nàpols i Messina.

Des de la rebotiga de la seua apotecaria del carrer Ample, cantonada amb Fusteria, els Salvador connectaren Barcelona amb aquesta xarxa de ciutats, on altres naturalistes mantenien gabinets de curiositats i intercanviaven coneixements i materials.

Aquesta posició de Barcelona a la xarxa europea del col·leccionisme científic fou possible gràcies a l’activitat de diversos ciutadans erudits, metges i apotecaris, entre els quals els Salvador destacaren, tant pel volum de la seua activitat com per la qualitat del seu treball i de les seues relacions arreu d’Europa.

Rescatar, preservar, estudiar i valoritzar el patrimoni científic serveix per a convertir-lo en una eina de coneixement. Coneixement no sols del passat cultural de la nostra ciutat, sinó també del complex i apassionant món de la recerca científica, amb l’ambició que el seu passat ens ajude a entendre millor també el seu present i el seu futur.

José Pardo Tomás

_____________________________________________________________________________________________________

Any: 2014
Pàgines: 109
Edita: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona
Autors: José Pardo-Tomàs
Traducció i correcció de textos: Coral Barrachina, Jordi Curell i William Orr
Idioma: català-castellà-anglès
ISBN : 978-84-9850-551-1
Preu: 18 €. El podeu comprar a les taquilles del Museu Blau i del Jardí Botànic

 

 • El Periódico de Catalunya

  Article

  20140519

 • Programa de radio 'Catalunya Migdia' a Catalunya Ràdio

  Podcast

  20140519

Dates:
Fins 3 d'abril 2016
Lloc:
Sala d'exposicions temporals de l'Institut Botànic
Horari:
D'octubre a març, de dimarts a diumenge i dilluns festius, de 10.30 a 16.30 h
D'abril a setembre, de dimarts a diumenge i dilluns festius, de 10.30 a 18.30 h
Preu:
Normal 5 € Reduïda 2,50 € L'entrada d'aquesta exposició temporal inclou la visita a l'exposició permanent del Jardí Botànic de Barcelona
Organitzadors: