Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Salvadoriana

Jardi Botanic To 3rd April 2016

Visitan's ExhibitionsExposicions temporalsPrevious Salvadoriana

 • Introduction
 • Exhibition catalog
 • Premsa

The purpose of ‘Salvadoriana’ is to showcase a veritable treasure from Barcelona’s scientific heritage that needs to be rediscovered since it has been hidden from the public for many, many years: the cabinet of natural curiosities gathered together by several generations of the Salvador family in the rear office of their pharmacy on Carrer Ample in Barcelona.

 

This slideshow requires JavaScript.

17th- and 18th-century cabinets of curiosities were mainly made up of elements from the three kingdoms of the natural world (animal, plant and mineral), systematically identified, labelled and classified. The collection, born from curiosity and the passion for collecting, but also from a vocation for scientific research, sought to contribute to a better understanding of nature and how it works. This also included extraordinary objects (whether exotic, wondrous, strange or unusual), both natural and artificial, because such objects exercised a powerful fascination on all those interested in learning and filled with scientific curiosity.

However, ‘Salvadoriana’ is not limited solely to this mission of ‘showing a treasure’ practically unknown until the present. The exhibition also serves three more purposes: to present, in an attractive way, the scientific culture of the Barcelona of the period; to demonstrate its connection with European science in those days; and to describe the material and intellectual bases on which scientific knowledge of nature was built at the time.

Nevertheless, the exhibition is not intended to present a single, unequivocal vision of these three aspects. It is not a question of guiding visitors towards a ‘right’ answer about the meaning of this kind of collections. Rather, on the contrary, the aim is to enable visitors to interact with some of the objects and different exhibition resources in order to form their own idea about what it was and what activities were associated with these cabinets of natural curiosities.

Admission to the ‘Salvadoriana’ exhibition is included in the ticket for the Jardí Botànic.

 

Documents that might interest you

Salvadoriana
Portada del Catàleg de Salvadoriana

Salvadoriana vol presentar un tresor del patrimoni científic de Barcelona poc conegut: el gabinet de curiositats creat, al llarg de dos segles i mig, per la família Salvador a la seua apotecaria del carrer Ample.

Què era un gabinet de curiositats? Doncs un espai privat, obert només a visitants selectes, ple de mobles amb calaixos i prestatges, on s’acumulaven objectes de tota mena, d’origen natural la major part, reunits allà per la seua raresa, pel seu caràcter de curiositat i meravella. Durant tres segles, aquests gabinets van ser l’espai privilegiat per a desenvolupar la història natural, la disciplina que és a l’origen de les actuals ciències naturals.

Els gabinets facilitaren la recerca sobre els animals, vegetals i minerals que curiosos de tot arreu recol·lectaven i intercanviaven per tal d’esbrinar els secrets i les meravelles de la Creació. Aquest era el marc mental en el qual es movien els naturalistes de l’Europa culta des del Renaixement fins a la fi de la Il·lustració.

Al contrari del que passà amb la major part de les col·leccions europees coetànies, la dels Salvador no va desaparéixer, ni es va dissoldre en col·leccions reials o universitàries més grans. És així com, malgrat pèrdues sectorials, el tresor que ens ha pervingut no ha perdut la unitat amb la qual havia estat creat i mantingut durant segles.

Cronològicament, els materials s’inicien a principis del segle xvii i arriben fins al bell mig del segle xix. Geogràficament, parteixen de Barcelona per connectar amb Montpeller, Nimes, Menorca, Mallorca, València, Madrid, Màlaga, Cadis, Lisboa, Bordeus, Tolosa, París, Londres, Leiden, Amsterdam, Copenhagen, Viena, Gènova, Pisa, Roma, Nàpols i Messina.

Des de la rebotiga de la seua apotecaria del carrer Ample, cantonada amb Fusteria, els Salvador connectaren Barcelona amb aquesta xarxa de ciutats, on altres naturalistes mantenien gabinets de curiositats i intercanviaven coneixements i materials.

Aquesta posició de Barcelona a la xarxa europea del col·leccionisme científic fou possible gràcies a l’activitat de diversos ciutadans erudits, metges i apotecaris, entre els quals els Salvador destacaren, tant pel volum de la seua activitat com per la qualitat del seu treball i de les seues relacions arreu d’Europa.

Rescatar, preservar, estudiar i valoritzar el patrimoni científic serveix per a convertir-lo en una eina de coneixement. Coneixement no sols del passat cultural de la nostra ciutat, sinó també del complex i apassionant món de la recerca científica, amb l’ambició que el seu passat ens ajude a entendre millor també el seu present i el seu futur.

José Pardo Tomás

_____________________________________________________________________________________________________

Any: 2014
Pàgines: 109
Edita: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona
Autors: José Pardo-Tomàs
Traducció i correcció de textos: Coral Barrachina, Jordi Curell i William Orr
Idioma: català-castellà-anglès
ISBN : 978-84-9850-551-1
Preu: 18 €. El podeu comprar a les taquilles del Museu Blau i del Jardí Botànic

 

 • El Periódico de Catalunya

  Article

  20140519

 • 'Catalunya Migdia' radio programme, Catalunya Ràdio

  Podcast

  20140519

Dates:
To 3rd April 2016
Place:
InstitutBotànic: temporary exhibition gallery
Schedule:
From October to March, from Tuesday to Sunday and holiday Mondays: from 10.30 to 16.30 h
From April to September, from Tuesday to Sunday and holiday Mondays: from 10.30 to 18.30 h
Admission fee:
Normal €5 Reduced €2.50 L'entrada d'aquesta exposició temporal inclou la visita a l'exposició permanent del Jardí Botànic de Barcelona
Organized by: