Saltar al contingut
Mural geològic Olot del Museu Martorell

Àrea Científica Departaments científics

Petrologia

El Departament de Petrologia va néixer com a tal l’any 1917 amb l’entrada del conservador Maximino San Miguel de la Cámara, que va ser qui va engegar i potenciar la col·lecció fins al 1942. En la seva època es van donar prop de 11.000 números de registre i van entrar al museu les col·leccions històriques més importants: Antiga, Rosals, Grans Blocs, Moragas, Mapa Geològic, Almera, Vidal, Real Acadèmia i Serradell.

L’any 1955 Alfredo San Miguel Arribas va fer-se càrrec de la col·lecció fins el 1966, quan va ser nomenat director de l’antic Museu de Geologia. Des d’aleshores i fins l’any 2005, Alícia Masriera va agafar el relleu  de la gestió de les col·leccions petrològiques, feina que va combinar amb la de la direcció del Museu de Geologia fins a la seva jubilació (1985-2005). El departament durant aquests anys es va centrar en la recerca  i l’entrada de col·leccions va estar pràcticament associada a aquesta activitat, amb el registre de 3.000 nous exemplars.

Les tasques del departament es centren en l’actualització de les col·leccions antigues, l’adquisició de col·leccions noves que complementen les existents i amb nous projectes de conservació i recerca.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Íria Díaz, Documentalista de petrologia

Col·laboradors

 • Pere Domènech: Revisor
 • David Fernández: Revisor
 • Guillem Gisbert: Revisor
 • Laura Moré: Recol·lectora
 • Laia Ramón: Col·laboradora
 • Salvador Rodà: Col·laborador
 • Angeles Zamora: Col·laboradora

Estudiants

 • Clara Armengol, Estudiant en pràctiques 2014 , UAB
 • Ona Juan, Estudiant en pràctiques 2014 , UAB
 • Ana Vivo, Estudiant en pràctiques 2015

Actualment el departament està centrat en els següents projectes amb la col·lecció:

 • Millores de les condicions d’emmagatzematge i conservació del material antic
 • Elaboració de protocols i estàndards per a la documentació d’una col·lecció petrològica i elaboració d’una guia de documentació
 • Documentació i catàleg de la col·lecció petrològica de Pere Antiga i Suñer (1888)
 • Revisió i nota sobre material existent a la col·lecció provinent de l’antiga exposició de Grans Blocs (1906)
 • Documentació i catàleg de la col·lecció petrològica de Joan Rosals i Corretjer (1917)
 • Estudi, documentació i catàleg de la col·lecció de Gonzalo Moragas i Barret (1918)
 • Documentació i nota sobre la col·lecció petrològica de Lynn Margulis (2013)
 • Documentació i catàleg de la col·lecció de Peter Seroka (2014)
 • Reactivació de la Unitat de laboratoris de Geologia del museu (laboratori de Làmina Prima i Laboratori de Preparació Geològica)
 • Implementació de noves tècniques de gestió per les bases de dades informàtiques de col·leccions

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. & Agulló, J., 2013. Los parámetros geológicos para una completa documentación i base de datos de una colección petrológica. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y., 2013. Proceso de documentación de la colección de petrología del Msueo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Acha, Y., Curto, C., Campeny, M., Díaz-Ontiveros, I., Domènech, P. & Duque, S., 2012. El ámbito de rocas y minerales de la nueva exposición Planeta Vida, en el Museu Blau – Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Geotemas, 13: 387 (ISSN: 1576-5172).

Díaz-Ontiveros, I., Domènech, P. & Díaz-Acha, Y., 2012. El ámbito de rocas y minerales de la nueva exposición Planeta Vida del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: documentación, traslado, montaje y conservación. Geotemas, 13: 403 (ISSN: 1576-5172).

Díaz‐Acha, Y., Díaz‐Ontiveros, I., Domenech, P. & Zamora, Á., 2011. Gestión del traslado presente y futuro de la colección de petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: II Conservation Workshop: Finding Global Solutions for Natural History Collections. Del 17-21 de Maig de 2011 a Sabadell.