Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Petrologia

Àrea Científica Departaments científics Petrologia

El Departament de Petrologia fa més de 100 anys que treballa per servir a la societat gestionant i conservant la col·lecció, investigant, així com divulgant i projectant el museu, ètica i professionalment.

Amb aquest objectiu, l’equip actual ha inventariat minuciosament la col·lecció, ha adequat la seva conservació als estàndards actuals i continua estudiant-la. A més a més, aquests últims anys la col·lecció s’ha vist enriquida amb les donacions de les col·leccions Peter Seroka, R.D. Torró i la de sorres Jordi Valls. Paral·lelament, de manera conjunta amb els departaments de Mineralogia i Paleontologia, s’ha dut a terme l’ampliació i modernització de les bases de dades, resultant-ne la creació del programa PangeaDB®.

De l’estudi petrològic i històric de la col·lecció i  de la recerca científica duta a terme dins el departament s’han produït publicacions científiques, tant articles en revistes científiques com presentacions en congressos (vegeu més avall pestanya publicacions).

També s’ha fet una gran millora en la col·lecció didàctica de roques del MCNB i s’ha creat una guia divulgativa de roques: “Guia de roques: coneixements bàsics i activitats didàctiques” .

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions

Equip del Museu

Personal extern

 • Íria Díaz, Documentalista de petrologia , Myrmex

Col·laboradors

 • Pere Domènech: Revisor
 • Guillem Gisbert: Revisor
 • Laia Ramón: Col·laboradora
 • Salvador Rodà: Col·laborador
 • Anna Sansón: Col·laboradora

Estudiants

 • Climent Rodà , UB
 • Lídia Giner , UB

Projectes associats a la col·lecció

En relació a la documentació, conservació i divulgació de la col·lecció, els principals projectes que es porten a terme al departament són els següents.:

 • Documentació i caracterització dels espècimens de les diferents sub-col·leccions.
 • Creació de les col·leccions de referència de: (1) Catalunya; (2) Roca polida; (3) Sorres.
 • Projecte PangeaDB®: desenvolupament d’una nova eina de gestió de col·leccions creada pel MCNB.
 • Divulgació i publicació de les dades associades als espècimens de la col·lecció a portals públics en xarxa.
 • Digitalització de la col·lecció.
 • Revisió, millora i ampliació de la “Guia de roques: coneixements bàsics i activitats didàctiques”.
 • Difusió i realització d’activitats relacionades amb la petrologia i les ciències de la Terra en general.

Projectes de recerca

Els projectes de recerca desenvolupats al departament de Petrología estan emmarcats en les següents línies de recerca estables:

“Geoarqueologia i Arqueometria”

Publicacions indexades:

Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Casas, Ll., Di Febo, R., Ibáñez-Insa, J., Jawhari, T., Bosch, J., Borrell, F., Jorge-Villar, S.E., Greneche, J.M., Tauler, E., Melgarejo, J.C.,  2022. Colours of Gemmy Phosphates from the Gavà Neolithic Mines (Catalonia, Spain): Origin and Archaeological Significance. Minerals. 12 (3): 368.

Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Tauler, E., Bosch, J., Melgarejo, J.C., Camprubí, A., 2020. Critical elements in supergene phosphates: the example of the weathering profile at the Gavà Neolithic mines, Catalonia, Spain. Minerals 10, 3.

Castillo-Oliver, M.; Melgarejo, J.C.; Torró, L.; Villanova-de-Benavent, C.; Campeny, M.; Díaz-Acha, Y.; Amores-Casals, S.; Xu, J.; Proenza, J.; Tauler, E. 2020: Sandstone-Hosted Uranium Deposits as a Possible Source for Critical Elements: The Eureka Mine Case, Castell-Estaó, Catalonia. Minerals 2020, 10, 34.

Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Melgarejo, J.C., Bosch, J., Andreazini, A., Pástor, M., Pujol-Solà, N., Torró, L., Villanova-De Benavent, C., Castillo-Oliver, M., Lehbib, S., Camprubí, A., Proenza, J.A., Amores, S., Xu, J., Farré, J., Geological context and origin of the mineralizations of the històric and prehistòric iron mines in the Gavà area, Catalonia, NE Iberian Peninsula. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 2019, 71(2): 229-253.

Díaz-Acha, Y., Melgarejo, J.C., Bosch, J., Andreazini, A., Pástor, M., Pujol-Solà, N., Campeny, M., Torró, L., Villanova-De Benavent, C., Castillo-Oliver, M., Lehbib, S., Camprubí, A., Proenza, J.A.: The Neolithic variscite mines of Gavà, Catalonia, NE Iberian Peninsula: criteria for mineral exploration and exploitation in the Prehistory. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 2019, 71(2): 321-342.

Díez‐Pastor, J.F., Jorge‐Villar, S.E., Arnaiz‐González, A., García‐Osorio, C.I.,   Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Bosch, J., Melgarejo, J.C., 2018: Machine learning algorithms applied to Raman spectra for the identification of variscite originating from the mining complex of Gavà.  Journal of Raman Spectroscopy, 2018: 1-12.

 

Publicacions  no indexades

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.;  Roquet Peña, M.; Benaiges Torija, E.; Zamora, A.;Angulo, Lucena  Santiago, G.; Ozkaya de Juanas, S , Giner-Collantes, L. 2022La “Guía de rocas: conocimientos básicos y actividades didácticas” del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: un nuevo recurso para enseñar petrología en primaria y secundaria. Actas del XXI Simposio sobre enseñanza de la geologia, 68-73 (ISBN: 978-84-09-42554-9)

González, G. Alías, Y. Díaz-Acha, J. Martí, D. Brusi, E. Esplandiu, X. Juan, A. Martínez, Ll. Casas, D. Parcerisa, P. Puig, A. Vidal., 2022, ESPAI GEA: El Booking de las actividades de divulgación de la Geología en Cataluña. Actas del XXI Simposio sobre enseñanza de la geologia , 102-107 (ISBN: 978-84-09-42554-9)

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.;  Roquet Peña, M.; Benaiges Torija, E.; Zamora, A.;Angulo, Lucena  Santiago, G.; Ozkaya de Juanas, S. 2021, La colección didáctica del departamento de petrologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y la “Guía de rocas: Conocimientos básicos y actividades didácticas”. XXIVI Bienal de la RSEHN (Valencia, 2021): libro de resúmenes,  278-279. (ISBN 978-84-09-33053-9)

Díaz-Acha, Y.; Vicedo, V.; Ibañez, N.; Nualart, N.; Camarasa, J.M. 2019. Origen de les col·leccions d’història natural. Ibáñez, N., Camarasa, J. M., Garcia Franquesa, E. (Coord.), El gabinet Salvador: Un tresor científic recuperat. Manuals del Museu, 2, p. 17-19

Díaz-Acha, Y. 2019. Col·lecció geològica. Ibáñez, N., Camarasa, J. M., Garcia Franquesa, E. (Coord.), El gabinet Salvador: Un tresor científic recuperat. Manuals del Museu, 2, p. 73-78

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.; Garcia-Franquesa, E.; Senar, JC.; Montserrat, JM.; Ibáñez Cortina, N.; Navarro Codina, M.; 2019. Barcelona naturalista: descubriendo la ciudad más allá del cemento. Ed. RSEHN. (ISBN 978-84-09-13149-5)

Díaz-Ontiveros, I.; Díaz-Acha, Y.; 2019. Arenas del Mediterráneo: la colección del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 25-26. (ISBN 978-84-09-13147-1)

Lucena, G.; Campeny, M ; Díaz-Acha, Y.; Vicedo, V.; 2019. La colección de làmina delgada del MCNB como herramienta para el conocimiento. XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 133-134. (ISBN 978-84-09-13147-1)

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.; Domènech,P.; 2019. Colección petrològica de Gonzalo Moragas i Barret: 1919-2019. XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 149-150. (ISBN 978-84-09-13147-1)

Roquet Peña, M.; Díaz-Ontiveros, I.; Campeny, M.; Díaz-Acha, Y.; Duque, S; Robles-Salcedo, R; Troya, L; Vicedo, V;  2019. Pangea DB®: gestor de col·lecciones geológico hecho por científicos para científicos. XXIII Bienal de la RSEHN (Barcelona, 2019): libro de resúmenes, p. 265-266. (ISBN 978-84-09-13147-1)

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.; 2019. La colección Seroka del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Esther Martín-González, Juan J. Coello Bravo y Juana Vegas (eds.). Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico. Cuadernos del Museo Geominero, 30. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, p. 175-180. (ISBN 978-84-9138-082-5)

Roquet Peña, M.; Campeny, M.; Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.; Duque, S; Robles-Salcedo, R; Troya, L; Vicedo, V;  2019. Programa de gestió de colecciones de ciencias naturales: Pangea DB®(V. 1.0),”Esther Martín-González, Juan J. Coello Bravo y Juana Vegas (eds.). Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico. Cuadernos del Museo Geominero, n. º 30. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. p. 213-217 (ISBN 978-84-9138-082-5)

Díaz-Ontiveros, I.; Roquet Peña, M.; Díaz-Acha, Y.; 2019 Lluís Marià Vidal, la geología de Lleida y el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Esther Martín-González, Juan J. Coello Bravo y Juana Vegas (eds.). Actas de la XIII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico. Cuadernos del Museo Geominero, n. º 30. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. p. 187-192 (ISBN 978-84-9138-082-5)

Díaz-Acha, Y.; Díaz-Ontiveros, I.; 2018. Catálogo de la colección petrológica de Pere Antiga i Sunyer (1854-1904) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 24, p. 39-53

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. & Gutiérrez-García, L., 2017 El mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona, serie 1:40.000 (1900-1915): hojas IV y V. Catálogo petrológico del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. En: Libro de resúmenes de la XXII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: Los Mapas de la Naturaleza: 80-82. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid. (ISBN: 978-84-697-4764-3)

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2017. Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB). Treballs del Museu Geologia de Barcelona, 23: 17-25 (ISSN: 1130-4995)

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2016. Proceso de documentación e informatización de la colección de Petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc.  Aula, Museos y Colecciones, 3, 2016,  77-91 (ISSN: 2341-2674)

Díaz-Acha, Y. & Díaz-Ontiveros, I., 2015. La colección de medallas de Carles de Gimbernat (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, no 18: 449-454. (A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte, Eds.) Instituto geológico y Minero, Madrid.  (ISBN: 978-84-7840-962-4)

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y. 2015. La colección de rocas de Joan Rosals i Corretjer (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona). Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, no 18: 465-470. (A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte, Eds.) Instituto geológico y Minero, Madrid.  (ISBN: 978-84-7840-962-4)

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y., 2015. Resultado del inventario 2014 de la colección de Petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. En: Libro de resúmenes y programa de la XXI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 103. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid. (ISBN: 978-84-608-1377-4)

Díaz-Acha, Y., Gallemí, J., Vicedo V. y Campeny M., 2015 “La biografía de la Tierra” del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: Patrimonio mueble y nuevas tecnologías. Patrimonio geológico y geoparques, avances de un camino para todos. Cuadernos del Museo Geominero, no 18: 377-382. (A. Hilario, M. Mendia, M. Monge-Ganuzas, E. Fernández, J. Vegas y A. Belmonte, Eds.) Instituto geológico y Minero, Madrid.  ISBN: 978-84-7840-962-4

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I., Armengol, C., 2015. La colección de Grandes Bloques del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (1907-1952-actualidad). En: Libro de resúmenes y programa de la XXI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 90. Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid. (ISBN: 978-84-608-1377-4)

Díaz-Acha, Y., Díaz-Ontiveros, I. & Agulló, J., 2013. Los parámetros geológicos para una completa documentación i base de datos de una colección petrológica. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Ontiveros, I. & Díaz-Acha, Y., 2013. Proceso de documentación de la colección de petrología del Msueo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural – Libro de Resúmenes: 17-18 (I. Rábano y A. Rodrigo, Eds.). Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid (ISBN -10: 84-616-5583-4).

Díaz-Acha, Y., Curto, C., Campeny, M., Díaz-Ontiveros, I., Domènech, P. & Duque, S., 2012. El ámbito de rocas y minerales de la nueva exposición Planeta Vida, en el Museu Blau – Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Geotemas, 13: 387 (ISSN: 1576-5172).

Díaz-Ontiveros, I., Domènech, P. & Díaz-Acha, Y., 2012. El ámbito de rocas y minerales de la nueva exposición Planeta Vida del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: documentación, traslado, montaje y conservación. Geotemas, 13: 403 (ISSN: 1576-5172).

Díaz‐Acha, Y., Díaz‐Ontiveros, I., Domenech, P. & Zamora, Á., 2011. Gestión del traslado presente y futuro de la colección de petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. A: II Conservation Workshop: Finding Global Solutions for Natural History Collections. Del 17-21 de Maig de 2011 a Sabadell.