Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Taula de l’estructura Cristal·lina

El NAT Les seus Taula de l’estructura Cristal·lina

Què és?

És una taula en la qual hi ha minerals cristal·litzats que adopten diferents formes geomètriques  tridimensionals perfectes. Aquestes formes geomètriques depenen dels àtoms dels elements que constitueixen el mineral. Per exemple la pirita, formada per àtoms de sofre i ferro, ha de tenir una estructura cristal·lina diferent de la del guix, que està format per àtoms de sofre, oxigen, calci i hidrogen.

Localització

La podem trobar dins de la secció “La Terra avui” just quan comença la part dedicada als minerals i les roques. De les quatre taules que hi ha en aquesta zona, és l’única que no té una pantalla mòbil.

Per què l’hem triat?

Hem triat aquesta taula perquè ens ha semblat molt sorprenent que les formes perfectes exposades siguin naturals. I també que els àtoms es puguin col·locar de diferents maneres depenent de quins siguin els elements que formen un mineral.

Autors/res

Estructura cristal·lina autors2

Lucas Bogaert, Yasmin El Halouani, Roger Marin, Adriana Pallàs. Institut Quatre Cantons