Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Tresors de la Natura

Museu de Zoologia Febrero 2000

Visitan's ExposicionsExposicions temporalsAnteriors Tresors de la Natura

Per mitjà d’una mostra de peces de valor naturalístic i de tradició científica, procedents de diferents museus i de col·leccions particulars de Catalunya, ens fa descobrir les aportacions més notables i sovint desconegudes de les ciències naturals. Mostra el mètode emprat pels científics, els factors que regeixen la recerca naturalista, i posa de manifest el dinamisme de la natura i de la ciència.

This slideshow requires JavaScript.

Dates:
Febrero 2000
Lloc:
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (Edifici de Zoologia)