Saltar al contingut
Vistes de Barcelona des del Jardí Botànic. Imatge d'arxiu

El NAT Les seus

Jardí Botànic de Barcelona

Recomanacions

Ajudeu-nos a protegir i conservar el Jardí respectant la seva vegetació i l’entorn.

Cal accedir calçat al Jardí.

Accés dels menors d’edat al Jardí:

  • No es permetrà l’accés als menors d’11 anys sense l’acompanyament d’un adult.
  • En cas que els infants d’entre 11 i 14 anys vulguin accedir al Jardí sense l’acompanyament d’un adult, el personal d’atenció al públic els informarà del següent:
    • Que el pare, mare o tutor legal del/la menor ha d’acudir presencialment al Jardí per omplir un full d’autorització que se li entregarà a taquilles i que caldrà que porti una fotocòpia del DNI. Sense aquest document, no es permetrà l’accés al Jardí
    • Aquesta autorització tindrà una validesa de 6 mesos, pel que no serà necessari que es sol·liciti cada cop que es vulgui visitar el Jardí.
    • El personal d’atenció al públic acompanyarà als/les menors dels quals es tingui autorització.
    • En el cas que vingui un/a menor en horari escolar, se l’indicarà que no pot accedir al Jardí i que torni a l’escola.

Els comentaris o suggeriments són benvinguts. El Jardí disposa de fulls de reclamació i/o suggeriment a disposició dels visitants.

Logos_recomanacions_Jardí_Botanic