Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Biostratigrafia i Paleobiogeografia del Tethys

Àrea Científica Línies de recerca Biostratigrafia i Paleobiogeografia del Tethys

Aquest programa estable de recerca, que es desenvolupa al departament de Paleontologia, s’ocupa d’estudis d’identificació i classificació (Taxonomia) de la macro i microfauna marina fòssil  acumulada en les roques sedimentàries dipositades al Tethys —antic oceà del qual la Mediterrània actual n’és un dels seus vestigis— i també estudia l’evolució temporal d’aquestes comunitats biòtiques en funció de la seva posició relativa en els diversos nivells geològics (Biostratigrafia). A més, l’estudi de la distribució geogràfica de la micro i macrofauna fòssil contribueix a conèixer l’estructura i evolució de les conques oceàniques (Paleobiogeografia). També, tal i com succeeix en organismes actuals, l’afinitat o adequació de certs elements o grups faunístics amb determinats nínxols ecològics permet caracteritzar el paleoambient de les diferents zones del medi marí i estudiar-ne la seva evolució al llarg del temps geològic (Paleoecologia).

Aquesta línia de recerca s’ocupa d’estudiar, principalment, dos grans grups biòtics: