Saltar al contingut
Volums de les diverses publicacions del museu

Àrea Científica Centre de Documentació

Recursos d'informació

Recursos d’informació a Internet sobre Ciències Naturals

Bases de dades i recursos d’informació científica

Genèriques sobre vida i ciències naturals

  • Dryad. Dades de recerca sobre biologia, natura i ciències de la Terra.

Especialitzades en biodiversitat

Especialitzades en botànica

Especialitzades en geodiversitat

Multidisciplinàries

Catalunya

Espanya

  • Revistas Científicas CSIC. Revistes publicades per l’Editorial CSIC en versió digital.
  • Índices CSIC. Amb revistes publicades a l’Estat Espanyol, i serveis de valor afegit com cerques avançades i alertes. Els treballadors i tècnics del Museu disposen d’accés a la part privada amb funcionalitats avançades.
  • Dialnet. Revistes, articles, capítols de llibre, tesis i comunicacions de congrés, sobretot d’àmbit hispà i d’Amèrica Llatina. Ofereix cerca simple i alertes de nous números de revista, entre d’altres funcionalitats.
  • Dialnet Plus (accés privat). Ofereix també cerca avançada, alertes temàtiques i treball amb registres bibliogràfics.
  • Teseo. Tesis doctorals de les universitats espanyoles.
  • Recolecta. Recol·lector de literatura científica espanyola.

Europa

  • OpenAire. Recol·lector de literatura científica europea.
  • Zenodo. Repositori de literatura científica europea.

Internacional

Revistes

Articles

Dades de recerca

 

Altres