Saltar al contingut
Façana edifici del Museu Blau al Parc del Fórum. Foto de Mariano Herrera/museuciencies

Visita'ns El Museu Blau

Informació pràctica

Recomanacions

Per aprofitar més la vostra visita tingueu en compte que:

 • El Museu no disposa de consignes per a objectes que tinguin unes dimensions superiors a 100 x 40 x 50 cm. Us recomanem que no porteu sistemes de mobilitat rodada com ara bicicletes, monopatins, patins, o qualsevol altre enginy de transport elèctric, excepte els que siguin necessaris per a les persones amb mobilitat reduïda.
 • El Museu dóna entrada preferent a les persones amb mobilitat reduïda i als seus acompanyants en les cues d’accés a l’equipament.

Accés dels menors d’edat al Museu:

 • No es permetrà l’accés al Museu als menors d’11 anys sense l’acompanyament d’un adult.
 • En cas que els infants d’entre 11 i 14 anys vulguin accedir al Museu sense l’acompanyament d’un adult, el personal d’atenció al públic els informarà del següent:
  • Que el pare, mare o tutor legal del/la menor ha d’acudir presencialment al Museu per omplir un full d’autorització que se li entregarà a taquilles i que caldrà que porti una fotocòpia del DNI. Sense aquest document, no es permetrà l’accés al Museu, excepte a la Mediateca, a la qual es podrà accedir sense cap autorització prèvia.
  • Aquesta autorització tindrà una validesa de 6 mesos, pel que no serà necessari que es sol·liciti cada cop que es vulgui visitar el Museu.
  • El personal d’atenció al públic acompanyarà als/les menors dels quals es tingui autorització.
  • En el cas que vingui un/a menor en horari escolar, se l’indicarà que no pot accedir al Museu i que torni a l’escola.
  • Als consellers del Museu no se’ls hi aplicarà aquesta norma, ja que tenen un carnet.

Els comentaris o suggeriments són benvinguts. El Museu disposa de fulls de reclamació i/o suggeriment a disposició dels visitants.

Logos_recomanacions_Museu_Blau