Saltar al contingut
Façana de l'edifici del Castell dels Tres Dragons. Foto d'Oriol Sardà/museuciencies

Qui som Espai de Transparència

Recursos Humans

Informacions relatives als recursos humans del CMNB.

 • Relació llocs de treball

  El Catàleg de llocs de treball del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona ordena la seva estructura d’ocupació sobre elements organitzatius homogenis amb els de l’Ajuntament de Barcelona, simplificant la seva concepció per adaptar-se a les necessitats pròpies. Així, s’estableix una valoració dels llocs coherent entre ambdós sistemes. En aquest sentit, el Consorci fa servir el Catàleg retributiu aprovat pel Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona que és consistent amb la seva classificació de llocs i necessitats circumstancials. Així, les retribucions s’atindran al catàleg retributiu vigent en cada moment.

  Catàleg llocs de treball CMCNB

 • Retribucions del personal

  Retribucions del personal de les entitats instrumentals no adherides a les taules de retribucions de l’Ajuntament 

 • Indemnitzacions i dietes

  Sense dades en curs.

 • Conveni laboral

  En aquest enllaç trobareu el conveni laboral.

 • Formació

  El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona actualment no té cap formació pròpia. El Consorci s’acull al pla de formació de l’Ajuntament.

 • Llistes de compatibilitat de personal