Saltar al contingut

Qui som Espai de Transparència

Informació institucional i organitzativa

El Consorci del  Museu de Ciències Naturals de Barcelona és un ens de dret públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb personalitat judírica pròpia, constituït el 21 de novembre de 2011.

Es regeix pels següents estatuts publicats al DOGC el 23 de juliol de 2015 : Estatuts 2015 DOGC

Organització

Consta d’una direcció i quatre grans àrees: Jardí Botànic; Col·leccions, Recerca i Documentació; Programes Públics i Administració i Recursos.