Saltar al contingut

Qui som El Museu

Treballa amb nosaltres

En aquest apartat pots consultar els processos de selecció del Museu:

Procesos oberts

Gerència del Consorci del MCNB

Tècnic/a bibliotecari/ària

Procesos tancats

Cap d’Educació i Activitats

Auxiliar de col·leccions geològiques i paleontològiques