Saltar al contingut
Grup d'assistents a trobada ECSITE

Qui som El Museu

És membre

Espanyoles

 • Sociedad Geológica de España (SGE)

  La Societat Geològica d’Espanya és una associació científica que promou, fomenta i difon el coneixement, el progrés i les aplicacions de la geologia. Té uns 1.000 membres procedents essencialment d’universitats, centres públics de recerca, instituts d’ensenyament secundari i companyies privades espanyols, com també d’altres països d’Europa, Amèrica i Àfrica.

 • Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

  La Xarxa de Biblioteques del Consell Superior d’Investigacions Científiques forma part del Sistema d’Informació Científica del CSIC (SIC) i està constituïda per la Unitat de Recursos d’Informació Científica per a la Recerca i per 63 biblioteques especialitzades i més de 13 arxius científics. A més a més de les biblioteques del CSIC, també inclou cinc biblioteques externes, una de les quals és la del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 • Red de Bancos de Semillas de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG)

  La Xarxa de Bancs de Germoplasma de Plantes Silvestres i Fitorrecursos Autòctons està formada pels membres espanyols de l’AIMJB que disposen d’un banc de germoplasma (BAG), així com per aquells bancs que depenen d’altres institucions diferents dels jardins botànics i que són igualment actius en la gestió d’espècies silvestres.

 • Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA)

  RECIDA promou la coordinació i col·laboració entre els seus membres per millorar el servei als usuaris, afavorir la col·laboració i l’experiència en projectes, compartir recursos, formar experts en gestió de la informació i la documentació ambiental seguint les directrius de la UICN i proporcionar eines per millorar la gestió dels centres que integren la xarxa.

 • Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas (C17)

  El Catàleg de Publicacions Periòdiques en Biblioteques de Ciències de la Salut Espanyoles C17 agrupa les col·leccions de 500 biblioteques espanyoles. La seva primera edició en CD ROM va ser l’any 1996. Actualment és un catàleg centralitzat que les biblioteques adherides consulten a través d’Internet.

 • Observatorio para la Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural

  L’Observatori per a la Investigació en Conservació del Patrimoni Cultural és una de les línies d’actuació del Pla nacional de recerca en conservació (PNIC) de l‘Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya. Fomenta la participació conjunta d’investigadors en projectes dels plans nacionals i europeus i promou la transferència de coneixements i resultats de recerca entre institucions, investigadors, empreses i societat.