Saltar al contingut

Aliens! La invasió de les espècies exòtiques

Museu Blau
Des del 25 de març de 2012 al 31 de gener de 2013

  • Presentació
  • La premsa comenta
  • El públic comenta

L’arribada a un territori d’espècies foranes pot tenir conseqüències greus no només per a la natura, sinó també per a la qualitat de vida dels humans.

Vine a conèixer qui són, com van arribar i què provoquen…

Recorregut per l’exposició

Aquesta exposició és una reflexió sobre la problemàtica de la introducció d’espècies exòtiques a nivell regional i mundial.

El discurs, però, pretén diferenciar les espècies autòctones (és a dir, aquelles que s’han desenvolupat a una determinada zona sense intervenció humana) de les espècies exòtiques (aquelles que hi han arribat mitjançant l’acció de l’home). I especialment dins d’aquest segon grup trobem aquelles espècies en les quals insisteix més el discurs: les espècies exòtiques invasores. A partir de la descripció dels efectes que provoquen, l’exposició presenta les solucions que s’han dut a terme a diferent escala i acaba fent menció de les accions que es fan a l’Estany de Banyoles amb el Projecte Estany (Projecte LIFE de la Unió Europea) per evitar la desaparició de les espècies autòctones provocada per l’arribada de les exòtiques invasores.

Quant a l’estructura de l’exposició, podem diferenciar-ne fins a cinc àmbits diferents:

Àmbit 0: Introducció
Es presenten les tres principals espècies autòctones de l’Estany de Banyoles en perill de desaparició per la presència d’espècies exòtiques invasores.

Àmbit 1: Definicions
Es presenten els conceptes d’espècie autòctona, exòtica i exòtica invasora.

  • Apartat 1: espècies autòctones i exòtiques.
  • Apartat 2: mòdul interactiu i espècies exòtiques invasores.
  • Apartat 3: espècies invasores establertes al nostre entorn.

Àmbit 2: Casos
Es presenten diversos casos a diferent escala (mundial, europea, estatal, catalana) d’efectes causats per les espècies exòtiques invasores i les solucions, quan ha estat possible, que s’han dut a terme.

Àmbit 3: El cas de l’Estany de Banyoles
Es presenta el cas concret de l’Estany de Banyoles així com les accions que ha dut a terme el Consorci de l’Estany amb el Projecte Estany per tal de protegir les espècies autòctones.

Àmbit 4: Conclusions
Exposició emmarcada dins el Projecte Estany, un Projecte Life de la Unió Europea desenvolupat pel Consorci de l’Estany i el Museu Darder, Espai d’interpretació de l’Estany. Hi col·labora el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Aliens_triptic

Triptic de l’exposició

 

Documents que us poden interessar

Dates:
Des del 25 de març de 2012 al 31 de gener de 2013
Lloc:
Espai Ciència i més
Preu:
Entrada gratuïta
Coproducció:
Museu de Ciències Naturals de Barcelona / Consorci de l'Estany de Banyoles / Museu Darder

Exposicions en curs