Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Ecologia de vertebrats

Àrea Científica Línies de recerca Diversitat natural Ecologia de vertebrats

La generació de coneixement sobre l’ecologia i la biologia dels vertebrats és un element cabdal de l’activitat del Laboratori de Vertebrats, per la qual cosa els integrants d’aquesta àrea participen o lideren altres projectes sobre ecologia d’aus (Javier Quesada) i ecologia de rèptils (Eulàlia Garcia).

Ecologia evolutiva i aplicada d’aus: aquesta línia de recerca té dues vessants. D’una banda, es treballa  l’ecologia del comportament a través dels senyals comunicatius del plomatge d’aus en els processos de selecció sexual i social i com es pot aplicar a problemes ambientals reals com és el desenvolupament de bioindicadors.  Una altra línia  té una vessant  més aplicada que tracta de comprendre com els processos de pertorbació humana i canvi global (urbanització i introducció d’espècies exòtiques) estan afectant les comunitats d’ocells i a espècies concretes com el pardal comú. (Investigador responsable: Javier Quesada.)

D’altres línies de recerca estan associades a la Biologia de peixos (Ictiologia)  (Investigador responsable: Josep Escribano), distribució, abundància i aspectes de la biologia de Rèptils i Amfibis (Herpetologia) (Investigador responsable: Alejandro Garcia-Salmerón) i també  d’Arqueozoologia, on s’ interpreta les restes fòssils d’aus no passeriformes trobades en jaciments de Catalunya. (Investigador responsable: Lluís Garcia-Petit.)

Projectes de recerca

 • PASSER-CAT: Biologia de la conservació d’una espècie en declivi: el Pardal comú

  Any
  2011
  Responsble
  Javier Quesada
  Finançament
  Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Fundació Barcelona Zoo
  Durada
  2011-present

  L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la dinàmica poblacional i determinar els factors que expliquen la davallada que el pardal comú (Passer domesticus) està patint a Catalunya, especialment a les zones urbanes, per poder donar solucions als gestors. 

  És un projecte propi del Museu cofinançat per Fundació Barcelona Zoo, dins de la línia d’estudis sobre diversitat. Hi col·laboren l’Institut Català d’Ornitologia i l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Anàlisis espai-temporal de la diversitat genètica del pardal comú en ambients mediterranis

  Any
  2014
  Responsble
  Javier Quesada
  Finançament
  Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Fundació Barcelona Zoo
  Durada
  2014-2015

  L’objectiu principal de l’acció PASSERCAT-4 es basa en fer una primera aproximació per determinar:

  1. si ha hagut un descens en la diversitat genètica al llarg del temps i l’espai en les poblacions mediterrànies urbanes i rurals d’aquesta espècie i
  2. esbrinar quin mecanisme ha pogut determinar la possible davallada de la diversitat genètica, potencialment deguda a descensos de les poblacionals, fragmentació i aïllament, que  aleshores acceleren la pèrdua de diversitat genètica per deriva genètica i consanguinitat

  Investigadors: Javier Quesada; Rocío Pérez-Portela.

 • UC-MEXUS: House Sparrows in native vs. non-native habitats: direct and indirect effects on avian diversity and density

  Any
  2013
  Responsble
  Javier Quesada
  Finançament
  Universitat de Califòrnia
  Durada
  2013-2014

  L’objectiu principal d’aquest projecte és avaluar els factors que fan que el pardal comú sigui una espècie invasora reeixida i en quines condicions representa una amenaça per a les comunitats d’aus natives d’Amèrica del Nord. Particularment ens concentrarem en:

  1. estimar la densitat de pardals comuns en gradients urbans-agrícoles de Los Angeles, Mèxic DF i Barcelona;
  2. estudiar aspectes de la personalitat dels pardals comuns en gradients urbans-agrícoles de les tres ciutats, i
  3. avaluar l’efecte de la presència i densitat del pardal comú i la seva relació amb la diversitat de les comunitats d’aus natives.

  El projecte està participat pel Museu i investigadors de la Universitat de Califòrnia (UCLA), Estats Units, i l’Institut d’Ecologia de Xalapa, Mèxic.

  Investigadors:  Ian Macgregor-Fors, Pamela Yeh i Javier Quesada.

 • Local adaptation and sexual selection: personality, plumage coloration and bird song as model

  Any
  2013
  Responsble
  Joan Carles Senar
  Javier Quesada
  Finançament
  Ministerio de Economía y Competitividad
  Durada
  2012-2015

  Actualment l’àrea de cordats està col·laborant en aquest projecte del Museu, un dels principals objectius del qual és adoptar una perspectiva integradora per incorporar tant les interaccions ecològiques com la selecció sexual a l’anàlisi dels processos d’adaptació. 

 • Sexat d’esquelets de rapinyaires nocturnes mitjançant l’ús de funcions discriminants i l’ús de tècniques moleculars

  Any
  2012
  Responsble
  Javier Quesada
  Finançament
  Museu de Ciències Naturals de Barcelona
  Durada
  2013-present

  El sexat a través de tècniques moleculars ens permet assignar fidelment el sexe d’espècimens dels quals tenim l’esquelet. L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una anàlisi biomètrica del ossos del exemplars analitzats per poder predir el sexe de l’individu a partir de les seves mesures biomètriques òssies.

  Investigadors: Javier Quesada i Olga Boet.