Saltar al contingut

Àrea Científica Línies de recerca

Diversitat natural

El Grup de Biodiversitat treballa en diversos aspectes de sistemàtica i biogeografia des dels anys cinquanta, si bé és cert que la tradició del nostre centre en aquest tema es remunta a principis de segle amb la creació del propi Museu.

En l’àmbit temàtic de la Biodiversitat, al Museu destaca la línia d’investigació centrada en la taxonomia i biogeografia de coleòpters cavernícoles. Així mateix hi ha projectes relacionats amb la sistemàtica, faunística, corologia i biologia d’altres grups de coleòpters i també de gasteròpodes, teleostis, etc. En l’actualitat s’està potenciant el valor de les col·leccions del Museu com a recurs per a la recerca molecular i genètica que doni suport a les investigacions sobre biodiversitat.

Dins d’aquest programa de recerca els projectes s’agrupen en les següents línies temàtiques: